27%

11.5” Remo Spoxe Chrome

Remo Spoxe

7.5”

Chrome

Of Terry Bozzio fame

other sizes available

55.00

In stock